Priser

Prislista 2024

Följande priser är ordinarie priser på det vanligaste arbeten som utförs.
Storkunder erbjuder vi special priser och förhandlas direkt med oss.
För fullständig prislista ber vi er kontakta oss.

*Priserna är exklusive material komponenter om inte det framgår på åtgärden att det ingår.
**Priserna gäller endast till legitimerade Tandläkare och patienter får söka vård hos klinik.

 
Åtgärd - Fast Pris
Krona, led, inlägg, onlay i monolitisk keram målningsteknik Från 722 kr
Skalfasader inkl. material Från 1.380 kr
Krona i metalkeramik Co-Cr (ytmålning ingår) Från 753 kr
 
Åtgärd - Implantat Pris
Singelkrona skruvretinerad/cementerad i monolitisk keram          Från 1.801 kr
Singelkrona skruvretinerad/cementerad i MK Co-Cr Från 1.480 kr
Implantat helkäke i Monolitisk Keram 4-6 fixturer Från 13.391 kr
 
Åtgärd - Proteser Pris
Helprotes en käke Från 2.512 kr
Flexibel Part protes 1-3 Tänder Från 1.298 kr
Partialprotes skeletterad 4 eller fler tänder inklusive klamrar Från 2.618 kr
 
Åtgärd - Övrigt Pris
Bettskena på bettfysiologisk indikation; hård med mjuk insida Från 1.298 kr
Rebasering/lagning av protes Från 686 kr
Blekskena per käke Från 359 kr