Priser

Prislista 2023

Följande priser är ordinarie priser på det vanligaste arbeten som utförs.
Storkunder erbjuder vi special priser och förhandlas direkt med oss.
För fullständig prislista ber vi er kontakta oss.

*Priserna är exklusive material komponenter om inte det framgår på åtgärden att det ingår.
**Priserna gäller endast till legitimerade Tandläkare och patienter får söka vård hos klinik.

 
Åtgärd - Fast Pris
Krona, led, inlägg, onlay i monolitisk keram målningsteknik Från 695 kr
Skalfasader inkl. material Från 1.380 kr
Krona i metalkeramik Co-Cr (ytmålning ingår) Från 725 kr
 
Åtgärd - Implantat Pris
Singelkrona skruvretinerad/cementerad i monolitisk keram          Från 1.735 kr
Singelkrona skruvretinerad/cementerad i MK Co-Cr Från 1.425 kr
Implantat helkäke i Monolitisk Keram 4-6 fixturer Från 12.900 kr
 
Åtgärd - Proteser Pris
Helprotes en käke Från 2.420 kr
Flexibel Part protes 1-3 Tänder Från 1.250 kr
Partialprotes skeletterad 4 eller fler tänder inklusive klamrar Från 2.522 kr
 
Åtgärd - Övrigt Pris
Bettskena på bettfysiologisk indikation; hård med mjuk insida Från 1.225 kr
Rebasering/lagning av protes Från 660 kr
Blekskena per käke Från 345 kr