Clear Aligner

Clear Aligner

Clear Aligner har utvecklats speciellt för att behandla vuxna och gör det möjligt att reglera tänderna med endast plastskenor. Metoden passar de som behöver göra mindre justeringar av trånga,glesa eller sneda tänder.

Kontakta oss för mer information