Skeletterad Part Protes

Skeletterad Part Protes

Vi använder endast den renaste formen av koboltkromlegeringar.
Vi kan även framställa skeletterade part proteser med flexibel plast för dem som önskar det.

Kontakta oss för mer information