Villkor

Garanti

Vi har 3 års garanti på fast protetik och 1 års garanti på kosmetisk och avtagbar protetik. Det innebär att vi gör om vårt arbete kostnadsfritt vid material-, eller konstruktionsfel. Övriga behandlingskostnader ersätts ej. Omkonstruktion räknas ej som garanti och debiteras fullt.

Om eventuella fel upptäcks ska dessa meddelas inom 2 veckor. Garantin gäller ej normalt slitage. För att detta ska gälla vill vi ha det reklamerade arbetet i retur. Tandteknikerna Sverige AB tar ej ansvar för produkten om påverkan skett på produkten efter frisläppandet.

Betalning

Betalning sker antingen för varje enskild faktura eller med samlingsfaktura. Vid betalning av enskild faktura gäller 20 dagar. Månadsfakturan som skickas ut i början av varje månad betalas den 20:e. Lagstadgad dröjsmålsränta är 8%. Vid fast protetik är arbetet godkänt först när det är cementerat. Vid avtagbar protetik godkänns arbetet vid utlämning.

Övrigt

Tandteknikerna Sverige AB förbehåller sig rätten att ändra priser kontinuerligt. Vi reserverar oss för eventuella prisjusteringar från våra underleverantörer. Andra villkor kan gälla i landstingens upphandlingar. I de totalpriser som anges väljer Tandteknikerna Sverige AB och då ingår de i priset. Övriga komponenter debiteras separat. Vi ska ha möjlighet att justera arbetet innan det skickas till annan leverantör.