Villkor

Garanti

Vi erbjuder en omfattande garanti på våra tjänster för att säkerställa kundens tillfredsställelse och förtroende. Vår fast protetik täcks av en generös 4-årig garanti, medan kosmetisk och avtagbar protetik omfattas av en 1-årig garanti. Denna garanti innebär att vi åtar oss att kostnadsfritt åtgärda eventuella material- eller konstruktionsfel som kan uppstå under garantiperioden.

Det är viktigt att notera att garantin inte täcker normalt slitage och att eventuella fel eller brister bör meddelas inom 2 veckor efter det att protetiken har levererats. För att dra nytta av garantin kräver vi att det reklamerade arbetet returneras till oss för närmare granskning och åtgärd.

Det är dock viktigt att påpeka att garantin inte omfattar omkonstruktioner, tex. nya preppade kronor och kostnader för sådana åtgärder kommer att debiteras i sin helhet. Dessutom gäller garantin endast för fel och brister som uppstår på grund av material- eller konstruktionsfel och täcker inte skador som uppstår efter att protetiken har lämnats ut och påverkats av yttre faktorer tex. att patienten inte följer sköttselråd.


Vi strävar efter att inte bara leverera högkvalitativa tandtekniska produkter utan också att säkerställa att våra kunder får optimal användning och lång livslängd av protetiken. För att underlätta detta erbjuder vi omfattande skötselråd som är tillgängliga för utskrift via vårt Online ordersystem.

För att säkerställa att patienterna får den bästa vården för sina protetiska apparater, rekommenderar vi starkt att dessa skötselråd distribueras till dem. Genom att följa dessa råd kan patienterna upprätthålla en korrekt vårdrutin och därigenom förlänga livslängden på sina protetik

Betalning

Betalningsvillkor och godkännande av protetiskt arbete:

Vi erbjuder flexibla betalningsalternativ för våra kunder. Betalning kan ske antingen för varje enskild arbete eller genom en samlingsfaktura. Vid betalning av enskild faktura tillämpas en betalningsperiod på 20 dagar. Månadsfakturor, som skickas ut i början av varje månad, förfaller till betalning den 20:e i månaden.

Observera att lagstadgad dröjsmålsränta om 8% tillkommer vid försenad betalning. Vi rekommenderar att betalningar genomförs i tid för att undvika extra kostnader.

När det gäller fast protetik betraktas arbetet som godkänt först när det är cementerat. Detta är ett viktigt steg för att säkerställa kvaliteten på det protetiska arbetet.

För avtagbar protetik anses arbetet vara godkänt vid utlämning. Vi strävar efter att säkerställa att varje kund är nöjd med det mottagna arbetet och att det uppfyller deras förväntningar.

Vi ser fram emot att fortsätta leverera högkvalitativa tandtekniska tjänster och att upprätthålla öppen kommunikation med våra kunder. Tack för ert förtroende.

Övrigt

Tandteknikerna Sverige AB förbehåller sig rätten att löpande justera priser och förbehåller sig även vid eventuella prisförändringar från leverantörer, antingen genom lagfäst indexering eller andra gällande lagar och regler.
Särskilda villkor kan gälla för offentliga upphandlingar.

Tack för er förståelse för dessa nödvändiga åtgärder.

Villkor för poängshopen

Med anledning av strategiska överväganden har Tandteknikerna Sverige AB beslutat att avveckla poängsystemet och kommer inte längre erbjuda denna tjänst. För att ytterligare möta våra kunders behov och fortsätta erbjuda förmånliga alternativ, har vi infört rabattavtal som nu kan tecknas.

Vi är övertygade om att detta beslut kommer att bidra till en ännu mer skräddarsydd och fördelaktig upplevelse för våra kunder. För detaljerad information om våra nya rabattavtal och hur de kan skräddarsys efter dina behov, är du välkommen att kontakta oss. Vi ser fram emot att fortsätta erbjuda högkvalitativa tandtekniska tjänster och skapa värde för våra kunder. Tack för ert fortsatta förtroende i Tandteknikerna Sverige AB.